Piana do škol 2022

10. 10. 2022

Vaše vize

Úspěšný projekt Piana do škol, který pomohl 7 000 dětem z 56 základních škol z celé České republiky splnit sen o novém pianu, má pokračování. Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) otevřela možnost získat peníze na špičkový klávesový nástroj značky PETROF až do 50 % jeho ceny dalším 12 školám. Zbylou polovinu získají vybraní žadatelé v doprovodné veřejné sbírce. Nadace KKFF vyčlenila na uvedené účely částku bezmála 2,5 milionu korun.

Deset pianin PETROF typu P 125 M1 v hodnotě 299 000 korun a dva klavíry PETROF Breeze za 1 099 000 korun. O tyto hudební nástroje mohou teď díky nové výzvě obohatit své učebny či sály základní umělecké školy z celé České republiky. Rodinná nadace manželů Komárkových, která výzvu 10. října vyhlásila, podmiňuje získání nástroje účastí na veřejné sbírce, která bude zahájena během listopadu na webu pianadoskol.cz. V případě, že se pedagogickému zařízení podaří vybrat polovinu z ceny nástroje, nadace zbylých 50 % z jeho ceny dorovná. Společnost PETROF navíc každé škole věnuje jako počáteční vklad nepeněžitý dar v hodnotě 50 tisíc korun, v případě klavírů pak 100 tisíc korun.

„Grant Piana do škol 2022 zcela zapadá do hodnotového zaměření naší nadace. Usilujeme o to, aby organizace, do nichž směrujeme příspěvky, měly potenciál aktivizovat pro své účely širokou veřejnost, komunity a blízké okolí. Výsledky první sbírky, v níž se od listopadu 2020 do ledna 2022 podařilo vybrat neuvěřitelných 9 855 000 korun, nám dovolují v ambiciózních cílech pokračovat. Počítáme nadále s tím, že školy v úsilí vybírat peníze maximálně podpoříme. Upřímně se těším, až budeme špičkové nástroje dalším školám předávat,“ uvedl ředitel Nadace KKFF Luboš Veselý.

„Podporu soukromé nadace v zájmu lepšího vybavení základních uměleckých škol považuji nejen v těchto časech za mimořádný skutek. Oceňuji rozsah pomoci, její přesné cílení a zavádění nástrojů pro získávání dodatečných peněz. V technicky zaměřené době je potřeba smysluplně pečovat o oblast umění. V tomto ohledu jsou donátoři velmi prozřetelní, za což jim velice děkuji,“ řekl ředitel Bohuslav Lédl, předseda Umělecké rady ZUŠ.

Nadace stanovila ohledně výběru základních uměleckých škol kritéria, k nimž bude při vyhodnocování žádostí přihlížet. Odborná komise, složená z členů Umělecké rady ZUŠ ČR, se kromě historie a úspěchů školy bude zabývat kvalitou výuky, počtem pedagogů v klavírním oddělení nebo aktivitami v oblasti hudby (koncerty pro veřejnost, přehlídky). Roli sehrají také zkušenosti, motivace v oblasti fundraisingu, roční rozpočet školy, celkový počet a stav klavírů nebo počet žáků a dětí, jejichž studium je zaměřeno právě na hru na klavír.

Podávání žádostí začne 10. října v 11 hodin a skončí 31. října rovněž v 11 hodin. O finálním výběru 12 základních uměleckých škol do veřejné sbírky rozhodne na základě doporučení odborné komise správní rada Nadace Karel Komárek Family Foundation. Žádosti se podávají prostřednictvím webového formuláře na adrese pianadoskol.cz.

Overlay