16 kamionů a 310 tun nákladu na Ukrajinu

31. 3. 2022

Vaše vize

Je to poděkování všem štědrým dárcům, kteří podpořili nadační sbírku na pomoc Ukrajině. Nadace dorovnala dary od individuálních dárců a celkem na pomoc Ukrajině poslala již přes 5 milionů korun.

Nadace vypravila celkem 16 kamionů se 310 tunami potřebných věcí do válkou zasažené Ukrajiny. Předposlední kamion byl symbolicky dětský, vezl potřeby ukrajinským maminkám a jejich nejmenším. Těm teď nadace pomáhá dál v České republice.

Situaci u nás doma i na Ukrajině monitorujeme. Připravujeme další pomoc válečným uprchlíkům v ČR. Spolupracujeme s českými organizacemi, které ukrajinským maminkám a dětem nabízejí nejen ubytovací kapacity a základní potřeby, ale i vzdělávací a psychologickou pomoc. Zaměřujeme se také na podporu integrace dětí a zajištění jejich volnočasových aktivit. Držte nám palce!

Overlay