Proměny

Proměna parku Střed v Mostě začala

Proměna parku Střed v Mostě začala

Zahájili jsme proces proměny Parku Střed v místo určené k potkávání lidí z různých komunit žijících ve městě Most. V polovině září jsme v srdci parku uspořádali Zahradní slavnost, během níž lidé z města komentovali vítězný návrh vzešlý z architektonické soutěže. Aktivní zapojení místních občanů do procesu proměny a znovuoživení parku je pro nás klíčovým faktorem, abychom zajistili, že lidé žijící ve městě Most si nový veřejný prostor vezmou za svůj a budou jej maximálně využívat.