Nadace KKFF podpořila systém voucherů pro aktivity dětí

23. 11. 2022

Your Vision

Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) stojí za ojedinělým projektem, který se rozběhl v uplynulých dnech v České republice. Darujeme kroužky dětem, jak se iniciativa nazývá, pomáhají ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a partnery Nadační fondem Eduzměna a Nadací České spořitelny financovat mimoškolní aktivity. Příspěvek až ve výši dva tisíce korun mohou prostřednictvím vůbec prvního voucherového systému získat české rodiny v tíživé finanční situaci a ukrajinští rodiče.

Jak voucherový systém funguje? Jeho výhodou je, že se finanční příspěvek rozděluje přímo přes organizace, které mimoškolní aktivity zajišťují. Vše začne na základě konkrétní poptávky rodičů. Popsané nastavení minimalizuje potenciální zneužití peněz a vede k tomu, že podpora zamíří na aktivity, které rodiče a děti skutečně zajímají a potřebují.

Výběr míst, která mohou díky voucherům děti navštěvovat, je velmi široký. Patří mezi ně například domy dětí a mládeže, dobrovolní hasiči, ZUŠ, skautské oddíly či Sokol. Organizátoři už zprovoznili webový portál www.darujemekrouzky.cz, jehož prostřednictvím lze žádat o podporu a získat více informací.

Spuštění systému voucherů reaguje na zhoršující se finanční situaci rodičů, která se prohlubuje v důsledku růstu cen energií a potravin. Podle nedávných údajů společnosti Ipsos musejí téměř tři čtvrtiny českých rodičů omezovat výdaje související se školní docházkou a mimoškolním vzděláváním. Ukrajinští rodiče navíc podle průzkumu PAQ Research považují za problém, že jejich potomek není začleněný do většinového kolektivu.

Nabídka volnočasových aktivit pro děti je proto široká a poskytuje prostor pro kreativní činnost, sport a pohyb v přírodě, umožňuje dětem poznávat nové kamarády, zažít radost. Pro psychickou pohodu ukrajinských dětí mohou volnočasové aktivity ve skupinách vrstevníků přinášet přirozený duševní balanc a aktivně jim pomoci osvojit si základy češtiny formou přiměřenou jejich věku.

"Naše zkušenosti z minulosti potvrzují, že jednorázová podpora při všech svých neoddiskutovatelných přínosech bohužel nedokáže dostatečně řešit zásadní systémové deficity. Proto doufám, že se činnost naší platformy postupně rozšíří tak, aby se volnočasových aktivit mohli účastnit všichni, kteří o ně mají zájem, a tak dlouho, jak bude třeba,“ řekl ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation Luboš Veselý. 

Iniciátoři, mezi něž se kromě Nadace KKFF řadí Nadace České Spořitelny nebo Nadační fond Eduzměna, předpokládají, že se v budoucnu přidají další organizace ze soukromé a státní sféry. O spolupráci projevují zájem také Nadace Albatros, společnost SAZKA či mezinárodní organizace UNICEF, podporu přislíbilo i ministerstvo školství. V zahraničí odzkoušený systém tzv. regrantingu, kdy poskytovatel či více poskytovatelů soustředí peníze u jednoho distributora, má proto velkou ambici se rozvíjet i v českých podmínkách.

Overlay