Nadace alokuje 150 mil. Kč na pomoc Hodonínsku

27. 6. 2021

Your Vision

Nadace vyčlenila okamžitě ze svých zdrojů prostředky, které mají rychle pomoci obyvatelům a obcím postižených živelnou pohromou.

Pomoc je určena pro kolegy, zaměstnance firem skupiny MND, jejich rodiny a příbuzné, kteří byli zasaženi. Následně jsou prostředky určeny na pomoc obcím s obnovou jejich infrastruktury.

Overlay