Bořislavka ožije obrazy jihomoravské krajiny

13. 1. 2023

Cultural Heritage and Art for the Future

Jak lze zachytit tichou řeč krajiny, ukáže výstava předního českého malíře a grafika Františka Hodonského. Návštěvníci se s jeho díly zachycující převážně tematiku lužních lesů jižní Moravy mohou seznámit od 19. ledna ve foyer KKCG, v pražském Bořislavka Centru. Výstava s poetickým názvem Tichá řeč krajiny představí dvě desítky velkoformátových obrazů a několik plastik a bude volně přístupná.

Akce je součástí dlouhodobého záměru KKCG, aby se z Bořislavka Centra stal kulturní prostor a místo pro setkávání lidí. V uplynulém roce se ve foyer konala řada volně přístupných výstav (například Czech Press Photo či Antikódy Václava Havla) a koncertů (v rámci festivalu Dvořákova Praha), venkovní piazzettu zase oživilo letní kino. Interiéry kancelářských budov centra zdobí díla významných současných českých autorů a vedení skupiny KKCG chce tyto významné umělce představovat i veřejnosti. František Hodonský je právě jedním z nich.

Hodonský se věnuje krajinomalbě od 60. let a postupně se stal předním českým tvůrcem. Ačkoli nyní bydlí v Praze a na chalupu jezdí do západních Čech, ve svých dílech se stále vrací k rodné jižní Moravě. V minulosti na plátnech barvami zachycoval i inspirující zákoutí Berounky a rybníky v okolí Bohdanče, nepřirostly mu však k srdci tak jako jedinečná krajina jižní Moravy.

„Jižní Morava je krajina mého dětství. Vznikaly tam i mé první obrazy a vlastně jsem díky této krajině s malováním začal. Můj otec byl malíř a vodil mě na Pálavu a do okolí a ukazoval mi inspirační zdroje. Bylo mi osm let a na březích rybníků jsem maloval rákosí, vegetaci, vodu, ptačí ostrůvky. To jsou témata, která mi vydržela dodnes,“ vypráví Hodonský, jehož výstava s názvem Tichá řeč krajiny na Bořislavce potrvá do 19. března.

Výraznou součástí Hodonského tvorby jsou i rozměrné dřevořezy, kde je konečným dílem nejen otisk, ale i jeho matrice, která se vlastně stává barevným reliéfem. Na výstavě budou k vidění také plastiky, které odkazují na přírodu lužních lesů.

„Obrazy Františka Hodonského, naplněny vzrušením nad přírodou, světem, stvořením, prosty svazující starosti o formu, se vzdávají jakéhokoliv zpodobování. Jejich mocné sdělení spoléhá na sílu barvy, její struktury i sugesci prozářených hmot, které jako by nepodléhaly zemské tíži,“ popisuje kurátor výstavy Ivan Neumann tvorbu Františka Hodonského.

V jeho malbách je dominantní zelená barva a nejinak je tomu i na nové výstavě. Ta je vykrystalizováním Hodonského celoživotní tvorby. „Vystavené tu budou tendence, které jsem maloval v posledních letech. V průběhu jsem se odpoutával od krajiny jako takové a nacházel jsem abstraktnější řeč. Ale základ je pořád v přírodě,“ říká autor. „Například obraz Moravský horizont vznikl z mého stesku po moravské krajině, kde jsem dlouho nebyl. Ve svém vědomí jsem si vytvořil scenerii, jak jsem si ji poskládal ze vzpomínek v dětství. A tu pak přenášel na plátno. Nakonec jsem to ale mnohokrát přemalovával, než jsem s výsledkem byl spokojený,“ dodává.

Výstava bude volně přístupná široké veřejnosti až do 19. března. Návštěvníci se sem dostanou výtahem z nákupního centra Bořislavka či přímo z Evropské ulice (vchod do KKCG a Sazky). Prostor bude zájemcům o současné umění otevřen ve všední dny od 10 do 18 hodin a o víkendech od 13 do 18 hodin.

František Hodonský (77 let)

Jeho tvorba je řazena do linie českých imaginativních krajinářů. Výraznou součástí Hodonského tvorby jsou i rozměrné dřevořezy, kde je konečným dílem nejen otisk, grafický list, ale i jeho matrice, která se vlastně stává barevným reliéfem. Hodonského výsostně malířská rozprava o událostech přírody je formou velmi uvolněná a svobodná. Před jeho díly se ocitáme v místech, z nichž vychází malířovo pochopení přírodních dějů. Narodil se v Moravském Písku a dnes žije a pracuje v Praze a v Holostřevech v západních Čechách. Je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde také vedl ateliér krajinářské a figurální malby. Vyučoval také na Akadémii umení v Banské Bystrici a ART & DESIGN INSTITUTU v Praze. Od roku 2018 vyučuje na Západočeské univerzitě v Plzni. V roce 2010 obdržel Cenu Vl. Boudníka za grafické dílo a Cenu Společnosti pro vědu a umění Praha, a několik cen SČUG Hollar.

Kudy z nudy

Overlay