150 tisíc do každé domácnosti.

30. 6. 2021

Nadace Karel Komárek spojila síly s osmi dalšími nadacemi a neziskovými organizacemi: ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Donio, Nadace Via, Nadace ČEZ, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond pomoci Karla Janečka pro poskytnutí efektivní okamžité pomoci zasaženému regionu.

Společně chceme dosáhnout těchto tří cílů:

1) Poskytnout koordinovanou a spravedlivou pomoc: stejné principy sběru a vyhodnocování informací.

2) 150 tisíc do začátku co nejrychleji všem podle principu, kdo rychle dává, dvakrát dává.

3) Individuální navýšení finanční pomoci podle kritérií potřebnosti a spravedlnosti.

Děkujeme všem ostatním neziskovým organizacím za spolupráci a především děkujeme všem našim štědrým dárcům.

Overlay