Vaše vize

Výzva k podávání žádostí k poskytnutí nadačního příspěvku

Výzva k podávání žádostí k poskytnutí nadačního příspěvku

Nadace Karel Komárek Family Foundation se rozhodla reagovat na současnou situaci vyhlášením tzv. rychlých grantů určených na podporu organizací, které pomáhají seniorům ohroženým současnou krizí související s pandemií koronaviru. Plné znění grantové výzvy je k dispozici ZDE. Výzva byla 31.3.2020 aktualizována. 

Žádost ke stažení

Podpora je určena organizacím, které pomáhají seniorům ohroženým současnou krizí. Žadatelem může být pouze nestátní nezisková organizace se sídlem v České republice. Vyplněná žádost se podává prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Výzva je vyhlášena na dobu neurčitou do odvolání. 

Odeslání žádosti