№ 01

Rozvíjíme kvalitní veřejný prostor

Nadace Proměny

Poslání a cíle

Zasazujeme se o rozvoj prostředí měst v České republice a širší povědomí o významu architektury, krajinné tvorby a kvalitního prostředí pro život. Pomáháme s proměnami konkrétních míst i myšlení lidí a začínáme u těch nejmenších.

 • 133 Milionů korun jsme rozdělili
  133

  Milionů korun jsme rozdělili

 • 36 Podpořených projektů
  36

  Podpořených projektů

 • 3600 Dětí v našich dílnách
  3600

  Dětí v našich dílnách

 • 1 / 4

Parky

Parky

Městům pomáháme s obnovou veřejných zelených prostranství: parků, zahrad, náměstí nebo nábřeží.
Nabízíme pomoc městům, která si uvědomují roli veřejného prostoru a zeleně v životě lidí.

Podporujeme koncepční změny založené na dialogu a spolupráci mezi samosprávou, architekty, místní komunitou a dalšími lokálními partnery. Vycházíme z potřeb dnešní společnosti a zároveň respektujeme jedinečnou paměť každého místa. Ideální řešení hledáme za pomoci architektonických soutěží. Klíčové je při tom zapojení veřejnosti do plánování, tvorby i užívání městského prostoru.

Petr Mičola, krajinářský architekt
a porotce soutěže Park roku 2014

„Je velkým uměním vstoupit do míst, která mají tradici a svého ‚genia loci‘, a nenadělat škody. Park na říčním ostrově Santos v Sušici je balzámem na duši člověka doby nanotechnologií.“

 • 1 / 4

Zahrada hrou

Zahrada hrou

Upozorňujeme na význam školních zahrad pro děti, jejich zdravý a všestranný rozvoj i seznamování s okolním světem.
Navazujeme na odkaz J. A. Komenského a jeho „školy hrou“. Školní zahrady podle nás ovlivňují vztah dětí k místu, kde žijí, a jejich chuť podílet se na jeho rozvoji. Mají proto velký význam i pro budoucnost našich měst a životního prostředí vůbec. Obrovský potenciál vidíme v dostupnosti školních zahrad, kde mohou mít děti přírodu a zajímavé prostředí na dosah každý den. Podporujeme zahrady, které jsou užitečným pomocníkem pedagogů a zároveň akcelerátorem dění v místní komunitě.

Jitka Přerovská, ředitelka
Nadace Proměny Karla Komárka

„Proměnou zahrady dáváte lidi dohromady. Začnou se vzájemně poznávat, při společném navrhování, diskusích a tvůrčí práci jeden druhému daleko víc porozumí. A to může být dobrý start i pro další projekty ve městě.“

 • 1 / 4

Proměň své město

Proměň své město

Víme, že k zásadním změnám a kultivaci prostředí měst lze přispět drobnými kroky, proto pomáháme také menším lokálním iniciativám.
S pomocí témat, která jednotlivé projekty řeší, chceme rozvíjet debatu nad významem kvalitního prostředí pro život i související rolí architektury a participace. Rádi bychom přinášeli nové pohledy na veřejný prostor a jeho možnosti a také podporovali inovativní metody jeho rozvoje. Smysl změn iniciovaných „zdola“ vidíme v poukázání na problematická či opomíjená místa ve městech, prověření možností jejich řešení a také v prohloubení spolupráce mezi veřejnou správou, veřejností a odborníky.

Bára Týcová, Žižkovský spolek

„Má to smysl. Ani Kodaň v polovině 60. let nevypadala tak, jak vypadá dnes. Je potřeba pro lepší město začít pracovat. Tak jako my budeme formovat město, město bude formovat nás.“

 • 1 / 4

Vzdělávání

Vzdělávání

Všechny naše zkušenosti předáváme dál a vytváříme nejrůznější příležitosti k propojování zástupců měst, škol, široké veřejnosti a odborníků.
V dětech vidíme budoucí tvůrce veřejného prostoru. Zapojujeme je do proměn konkrétních míst a organizujeme pro ně tvůrčí dílny, kde zjišťují, jak architektura a prostředí ovlivňují náš život. Dáváme šanci také začínajícím tvůrcům a studentům odborných a uměleckých škol. Vedle toho považujeme za klíčové propojování všech, kdo se na tvorbě a náplni městského prostoru podílejí. Vytváříme pro to podmínky v rámci podporovaných projektů i mimo ně. Pořádáme konference, exkurze a semináře, nabízíme konzultace, vydáváme metodické materiály.

Účastnice konference

„Děkuji, že v lidech probouzíte nadšení a otevíráte jim oči, díky za inspiraci! Máte výborné nápady a moc si cením osvěty, kterou děláte pro vzdělání našich dětí.”

Site crafted by Creative Nights