№ 04

Skrytý talent si zaslouží pozornost

Vaše vize

Buďte změnou, kterou chcete vidět ve světě

Věříme, že v každém z nás dřímá skrytý potenciál. Podporujeme jednotlivce, spolky i celé komunity, které našly odvahu uskutečnit své sny a plány. Díky tomu dokáží změnit myšlení a přístup ať už sebe samých anebo lidí ve svém okolí.

Máte odvahu a chcete rozvíjet svůj talent? Máte ambice pozitivním způsobem změnit své okolí? Jste přesvědčeni, že právě Váš projekt bychom měli podpořit? Napište nám.

Žádost o nadační příspěvek

Nadace Karel Komárek Family Foundation poskytuje nadační příspěvky vždy v souladu s posláním a účelem nadace, jímž je zejména podpora projektů, které mají potenciál motivovat jednotlivce i komunity, aby v sobě našli dostatek odvahy uvést své plány, a vize v realitu a díky tomu dokáží změnit myšlení a přístup ať už sebe samých anebo lidí ve svém okolí. Jejich aktivita má dlouhodobý pozitivní efekt na společnost a komunitu, ve které žijí a pracují. Sami jsou pak inspirací pro své okolí.
Nadace přijímá žádosti o nadační příspěvek průběžně v průběhu celého kalendářního roku. Žádosti nadace přijímá na emailové adrese: info@komarekfoundation.org. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada Nadace.

Obecná kritéria, k nimž Nadace přihlíží při posuzování projektů, jsou:

  • projektový záměr, způsob a kvalita zpracování projektu a jeho zdůvodnění, finanční aspekty projektu a způsobilost žadatele: zkušenost, odbornost a dosavadní aktivity;
  • funkčnost, přínos/garance pozitivní změny, originalita a forma řešení, udržitelnost, jasná, transparentní a konkrétní vize projektového záměru;

V žádosti, žadatel uvede:

  • Jméno a příjmení, adresu, e-mail a telefon
  • Název projektu a jeho zdůvodnění
  • Reference

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadace je oprávněna jednotlivé nebo i všechny žádosti odmítnout a není povinna žadateli toto odmítnutí zdůvodňovat.

Dosud jsme podpořili

Různé oblasti, společná ambice

Věříme, že velké věci se dají dokázat nejen v umění, kultuře a péči o veřejný prostor, ale i ve vzdělávání, sociální oblasti či rozvoji komunitního života. Dáváme přednost iniciativám, které jsou v souladu s naším posláním, mají dlouhodobý dopad a jasnou vizi.

Site crafted by Creative Nights