№ 03

Umění je univerzální řečí lidstva

Kennedy Center

Místo, kde jsou
múzy doma

Centrum Johna F. Kennedyho pro múzická umění (John F. Kennedy Center for the Performing Arts) je národním kulturním centrem Spojených států a živým památníkem prezidenta Johna F. Kennedyho.
Centrum pod vedením předsedy Davida M. Rubensteina a prezidentky Deborah F. Rutter produkuje představení v oblasti hudby, tance, komedie i dramatu, podporuje umělce v další tvorbě a obecně slouží jako vůdčí subjekt v oblasti umělecké osvěty.

Spolu se svými pobočkami, Národním symfonickým orchestrem (National Symphony Orchestra) a Washingtonskou národní operou (Washington National Opera), se centrum může pochlubit vedle mnoha mezinárodních festivalů také více než třemi stovkami divadelních inscenací a desítkami nových baletů, oper a hudebních děl.

John F. Kennedy

“Jsem si jist, že až naše města pokryje prach staletí, nebudeme zapomenuti ani my, ovšem nikoli za naše vitezství či porážky, ať už v bitvách nebo v politice, nýbrž za náš přínos k rozvoji lidského ducha.”

Naše ROLE v
Kennedy Centre

KCICA

Mezinárodní výbor Kennedyho centra pro umění (Kennedy Center International Committee on the Arts – KCICA) byl založen v roce 2001 s cílem dále zkvalitňovat mezinárodní program v rámci centra a podporovat globální výměnu v oblasti umění. Jeho členové jsou milovníky múzických umění a patří mezi nejvýznamnější finanční podporovatele Kennedyho centra. Manželé Komárkovi jsou členy KCICA od roku 2014. V prosinci 2017 se pak stali jeho spolupředsedy. V souladu s posláním výboru v roce 2018 finančně podpořili projekt Millenium Stage.

Scéna Milénium

Scéna Milénium (Millennium Stage), jako základní kámen komunitního programu Kennedyho centra a pevná součást kulturního dění ve Washingtonu, D.C., pomáhá vytvářet spojení mezi umělci a publikem.
Již více než 20 let tato scéna uvádí každý den v 18:00 představení zdarma. Kennedyho centrum je tak jedinou institucí v USA, která nabízí bezplatná představení 365 dní v roce, která jsou přístupná všem návštěvníkům bez ohledu na věk, fyzické schopnosti, původ či lokalitu, včetně osob se zdravotním postižením.

  • 3

    Přes 3 miliony návštěvníků ročně

  • 2000

    Více než 2 000 představení ročně

  • 9

    Milionů diváků a posluchačů vysílání ročně