№ 01

Rozvíjíme kvalitní veřejný prostor

Nadace Proměny

Poslání a cíle

Zasazujeme se o rozvoj prostředí měst v České republice a širší povědomí o významu architektury, krajinné tvorby a kvalitního prostředí pro život. Pomáháme s proměnami konkrétních míst i myšlení lidí a začínáme u těch nejmenších.

  • 133

    Milionů korun jsme rozdělili

  • 36

    Podpořených projektů

  • 3600

    Dětí v našich dílnách

Parky

Městům pomáháme s obnovou veřejných zelených prostranství: parků, zahrad, náměstí nebo nábřeží.
Nabízíme pomoc městům, která si uvědomují roli veřejného prostoru a zeleně v životě lidí.

Podporujeme koncepční změny založené na dialogu a spolupráci mezi samosprávou, architekty, místní komunitou a dalšími lokálními partnery. Vycházíme z potřeb dnešní společnosti a zároveň respektujeme jedinečnou paměť každého místa. Ideální řešení hledáme za pomoci architektonických soutěží. Klíčové je při tom zapojení veřejnosti do plánování, tvorby i užívání městského prostoru.

Petr Mičola, krajinářský architekt
a porotce soutěže Park roku 2014

„Je velkým uměním vstoupit do míst, která mají tradici a svého ‚genia loci‘, a nenadělat škody. Park na říčním ostrově Santos v Sušici je balzámem na duši člověka doby nanotechnologií.“

Zahrada hrou

Upozorňujeme na význam školních zahrad pro děti, jejich zdravý a všestranný rozvoj i seznamování s okolním světem.
Navazujeme na odkaz J. A. Komenského a jeho „školy hrou“. Školní zahrady podle nás ovlivňují vztah dětí k místu, kde žijí, a jejich chuť podílet se na jeho rozvoji. Mají proto velký význam i pro budoucnost našich měst a životního prostředí vůbec. Obrovský potenciál vidíme v dostupnosti školních zahrad, kde mohou mít děti přírodu a zajímavé prostředí na dosah každý den. Podporujeme zahrady, které jsou užitečným pomocníkem pedagogů a zároveň akcelerátorem dění v místní komunitě.

Jitka Přerovská, ředitelka
Nadace Proměny Karla Komárka

„Proměnou zahrady dáváte lidi dohromady. Začnou se vzájemně poznávat, při společném navrhování, diskusích a tvůrčí práci jeden druhému daleko víc porozumí. A to může být dobrý start i pro další projekty ve městě.“

Proměň své město

Víme, že k zásadním změnám a kultivaci prostředí měst lze přispět drobnými kroky, proto pomáháme také menším lokálním iniciativám.
S pomocí témat, která jednotlivé projekty řeší, chceme rozvíjet debatu nad významem kvalitního prostředí pro život i související rolí architektury a participace. Rádi bychom přinášeli nové pohledy na veřejný prostor a jeho možnosti a také podporovali inovativní metody jeho rozvoje. Smysl změn iniciovaných „zdola“ vidíme v poukázání na problematická či opomíjená místa ve městech, prověření možností jejich řešení a také v prohloubení spolupráce mezi veřejnou správou, veřejností a odborníky.

Bára Týcová, Žižkovský spolek

„Má to smysl. Ani Kodaň v polovině 60. let nevypadala tak, jak vypadá dnes. Je potřeba pro lepší město začít pracovat. Tak jako my budeme formovat město, město bude formovat nás.“

Vzdělávání

Všechny naše zkušenosti předáváme dál a vytváříme nejrůznější příležitosti k propojování zástupců měst, škol, široké veřejnosti a odborníků.
V dětech vidíme budoucí tvůrce veřejného prostoru. Zapojujeme je do proměn konkrétních míst a organizujeme pro ně tvůrčí dílny, kde zjišťují, jak architektura a prostředí ovlivňují náš život. Dáváme šanci také začínajícím tvůrcům a studentům odborných a uměleckých škol. Vedle toho považujeme za klíčové propojování všech, kdo se na tvorbě a náplni městského prostoru podílejí. Vytváříme pro to podmínky v rámci podporovaných projektů i mimo ně. Pořádáme konference, exkurze a semináře, nabízíme konzultace, vydáváme metodické materiály.

Účastnice konference

„Děkuji, že v lidech probouzíte nadšení a otevíráte jim oči, díky za inspiraci! Máte výborné nápady a moc si cením osvěty, kterou děláte pro vzdělání našich dětí.”